06222018Huvudnyheter:

MENINGAR OCH REFLEKTIONER OM HUR VI FORMAR VÅR VÄRLD OCH VÅRT VARANDE, I DET STORA OCH DET LILLA, I DET AVLÄGSNA OCH DET NÄRA

Mer pengar löser inte problem som beror på inkompetens och systemfel

Krisen i skolan vill regeringen lösa genom att tillföra mer pengar. Otryggheten i utanförskapsområden skall hanteras med mer pengar. Problemen i sjukvården skall lösas genom att den får mer pengar… Men om de grundläggande problemen [...]

EU:s internetcensur hör inte hemma i en demokratisk rättsstat

Just nu pågår en process som kan komma att förändra internet som vi känner det, till det sämre. En process som hotar flödet av fri information och den öppna samhällsdebatten. Men den pågår i nästan total medieskugga, i Europaparlamentet. Det [...]

Striden om makten över ordet

Jag vet vad jag tycker. Samtidigt är det intressant och lärorikt att lyssna till och diskutera med andra, även människor man inte håller med. Om inte annat brukar det leda till att man bättre förstår vad som driver andra – och man [...]

Gatubrottslighetens politiska orsaker

Allt som har med flykting- och migrationsfrågor att göra tycks få folk att tappa koncepten. Men om man gör sig besväret att använda en smula rationellt tänkande och den liberala, demokratiska rättsstatens principer – då kan det i [...]

Det finns redan en riksdagsmajoritet för att återinföra ämbetsmannaansvaret

Det är som bekant en sak att göra fisksoppa av ett akvarium och en helt annan sak att göra det motsatta. Förfallet inom byråkratin har pågått länge. Som jag redan berört flera gånger är ett problem att regeringen inte följer de [...]

Sverige och dumskallarnas sammansvärjning

Det är som en perfekt storm. Sverige är ett land där osedvanligt mycket makt ligger i politikernas och byråkratins händer. Under årtionden har civilsamhället stegvis monterats ner och dess funktioner har överförts till det offentliga. [...]

Ministären Löfvens utdragna dödskamp

Då var dramat över för den här gången. På presskonferensen lät statsminister Löfven bister och försvarsminister Hultqvist såg extremt obekväm ut. (Jag vill egentligen inte vända människors tillfälliga fysiska attribut mot dem, [...]

”Transportgate” – en maktapparat på gränsen till sammanbrott

Var Stefan Löfven lika förvånad som alla andra över haveriet hos Transportstyrelsen? Kanske. I politiken är det närmast rutin att skydda de högsta cheferna från besvärande information, så att de utan att darra på manschetten kan säga [...]

Den svenska förvaltningsrötan

Transportstyrelsens ledning var uppenbarligen inte kompetent. Man kände till att man bröt mot lagen och att man åsidosatte sunt förnuft, men bestämde sig för att köra på ändå. Man blev varnad av folk längre ner i verksamheten – [...]

Så vinner borgarna valet. Om de vill.

Egentligen handlar det bara om sunt förnuft. De borgerliga partierna måste kolla av sina premisser och skärpa till sig. Till att börja med måste det stå klart: Det är socialism som står för en stor stat som bestämmer över allt möjligt [...]